086.991.8089

Mỡ công nghiệp

Showing all 3 results

Thoil cung cấp các loại mỡ trong Công Nghiệp chất lượng cao được sản xuất bởi thương hiệu dầu mỡ công nghiệp hàng đầu thế giới.

Mỡ Công nghiệp là hỗn hợp của ba thành phần chính bao gồm chất lỏng bôi trơn, chất phụ gia tăng cường hiệu suất và chất làm đặc. Chất lỏng bôi trơn có thể là dầu bôi trơn có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc bất kỳ chất lỏng bôi trơn tổng hợp hay thậm chí là dầu thực vật.

Chất lỏng bôi trơn thường là thành phần chính trong công thức dầu mỡ. Các chất phụ gia thường có mặt trong bảng thành phần với nồng độ tương đối thấp. Chúng được thêm vào mỡ để cung cấp sự tăng cường các vai trò của Mỡ Công nghiệp đối với hệ thống máy móc khi vận hành.

Chất làm đặc là yếu tố quan trọng nhất giúp tạo nên kết cấu mỡ dùng trong công nghiệp. Thành phần này mang lại cho dầu mỡ tính chất của tính nhất quán, làm cho sản phẩm tồn tại ở dạng bán rắn chứ không phải là chất lỏng. Ngoài ra, cũng có rất nhiều hợp chất hóa học khác nhau có thể được sử dụng để làm dày dầu mỡ.

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Dầu mỡ công nghiệp

Mỡ công nghiệp cao cấp số 2

Liên hệ để báo giá