Quý khách đặt mua hàng có thể thanh toán theo hình thức chuyển khoản qua các Tài Khoản Ngân Hàng sau:

Tài khoản Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam-Vietcombank

Tên: Trần Quang Thiên

Chi Nhánh: Phú Thọ, Hồ Chí Minh

STK: 0421 0004 82794

 

Tài khoản Ngân Hàng Á Châu-ACB

Tên: Trần Quang Thiên

Chi Nhánh: ACB Nguyễn Hồng Đào, Hồ Chí Minh

STK: 241 159 159