086.991.8089

Dầu Động cơ Máy dầu Dynamic KVC-4

Liên hệ để báo giá

DYNAMIC KVC-4 là dầu động cơ diesel gốc khoáng cao cấp ứng dụng cho các động cơ Diesel có turbo tăng áp làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Nhớt động cơ diesel DYNAMIC KVC-4 bảo vệ động cơ hoàn hảo và giảm thiểu tối đa cặn bẩn từ quá trình đốt cháy nhiên liệu Diesel hình thành.

Xóa