086.991.8089

Dầu động cơ máy dầu Dynamic KVC-3

Liên hệ để báo giá

Dầu động cơ diesel DYNAMIC KVC-3 là dầu động cơ gốc khoáng cao cấp ứng dụng cho các động cơ Diesel có turbo tăng áp làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Dầu động cơ diesel DYNAMIC KVC-3 bảo vệ động cơ hoàn hảo và giảm thiểu tối đa cặn bẩn từ quá trình đốt cháy nhiên liệu Diesel hình thành.

Xóa