086.991.8089

Dầu Động cơ máy dầu Dynamic KVC-2

Liên hệ để báo giá

Dầu động cơ máy dầu DYNAMIC KVC-2 là dầu nhớt động cơ gốc khoáng cao cấp ứng dụng cho các động cơ Diesel có turbo tăng áp làm việc trong môi trường khắc nghiệt. DYNAMIC KVC-2 bảo vệ động cơ hoàn hảo và giảm thiểu tối đa cặn bẩn từ quá trình đốt cháy nhiên liệu Diesel hình thành.

Xóa